Dobrodošli na spletni strani župnije Otlica.

Na razpolago župnijska oznanila (9.  maj- 16. maj 2021) ter družinsko bogoslužje za 6. velikonočno nedeljo. Poleg tega posodobljena vprašanja in odgovori ob navodilih slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19. Prav tako vabljeni, da si na portalu Pridi in poglej ogledate še ostale misli, članke. 

 

MOLITEV ZA ZDRAVJE V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA COVID-19!

Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, zdravje, potrpežljivost in moč. V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, da bomo trpečim pomagali z dejanji. Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino. Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. Prosimo te, naj bodo cepiva in  zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum. Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi svetniki in svetnice božje – prosite za nas.

 

nalagam novice...